Výsledky vyhľadávania

 1. Mapovanie trhu dodávateľov služieb kvality s následnou tvorbou komoditnej stratégie pre firmu Johnson Controls s.r.o.
  Kalivoda Rudolf ; 020070  Hekelová Edita ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.53. meranie ; Študijný program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133596
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Návrh implementácie normy ISO/IEC 27001 do spoločnosti C.G.C., a.s.
  Olšovský Patrik ; 020070  Hekelová Edita (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.57. kvalita produkcie ; Študijný program : I-KPSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112937
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh spoločnej dokumentácie pre vybrané prvky integrovaného manažérskeho systému
  Zimanová Martina ; 020070  Hekelová Edita (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.57. kvalita produkcie ; Študijný program : I-KPSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112969
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Zvyšovanie účinnosti certifikovaného systému manažérstva kvality firmy v zmysle princípov TQM
  Laciková Bibiana ; 020070  Hekelová Edita (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.57. kvalita produkcie ; Študijný program : I-KPSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112922
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Využitie štatistických metód vo výrobnom procese
  Kremeňová Oľga ; 020070  Hekelová Edita (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.57. kvalita produkcie ; Študijný program : I-KPSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121560
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Layered audits vo firme SPPP Slovakia s.r.o.
  Stuparičová Martina ; 020070  Hekelová Edita (škol.)
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.11.2014 ; Študijný program : 649

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112765
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh procesu sebahodnotenia v organizácii podľa kritérií modelu výnimočnosti EFQM
  Podmajerský Vladimír ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises sebahodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103893
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
  Guliš Ivan ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises growth expansion engineering marketing strojárstvo tvorba marketingová stratégia rast
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103728
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Meranie výkonnosti vo vybranom podniku
  Ružovičová Barbora ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises quality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94900
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Využívanie PDCA cyklu pre zvyšovanie účinnosti procesov vo firme
  Čečot Matúš ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103788
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha