Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a využitie udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie pri tvorbe imidžu priemyselných podnikov na Slovensku
  Šujaková Monika ; 064000  Sakál Peter ; 064000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 22.08.2018 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : D-PMAN . - 141 s.+príl. 1 CD-ROM, autoreferát

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132537
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh metodiky tvorby kompetenčného modelu zamestnancov priemyselných podnikov na Slovensku s využitím metódy AHP v kontexte s udržateľným rozvojom
  Jurík Lukáš ; 064000  Sakál Peter ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : D-PMAN . - 166 príloha

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132564
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh tvorby systému udržateľných zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Šmida Ľubomír ; M4000  Sakál Peter (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : D-PMA . - 206 s.+príl., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UPIM, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101467
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Analýza dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku a návrh odporúčaní na využitie udržateľného SZP pri ich riešení : dizertačná práca
  Kortiš Marián ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 199 . - 157s príl. + CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management globalization sustainable development malé a stredné podniky trvalo udržateľný rozvoj globalizácia externalizácia nákladov korporácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66789
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh využitia analytického hierarchického procesu v rizikovom strategickom manažmente priemyselných podnikov : dizertačná práca
  Naňo Tomáš ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 175 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development corporate social responsibility udržateľný rozvoj rizikový manažment spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102931
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh využitia analytického hierarchického procesu v stratégii spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov : dizertačná práca
  Drieniková Katarína ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 144 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stakeholders corporate social responsibility rozhodovanie kritériá stakeholderi spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78516
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR) : dizertačná práca
  Hrdinová Gabriela ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 228 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable marketing sustainable competitiveness globalization externalizácia nákladov udržateľná konkurencieschopnosť udržateľný marketing HCS model 3E globalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66788
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie exaktných metód pri projektovom plánovaní
  Syč Marek ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 145 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54520
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Strategický význam budovania klastrov pre rozvoj MSP na Slovensku : Dizertačná práca
  Šmíd Jaroslav ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 155 s., autoreferát, CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63779
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh metodiky tvorby personálnej stratégie pre malé a stredné podniky, v kontexte stratégie spoločensky zodpovedného podnikania, v podmienkach podnikovej praxe SR a ČR = Methodology proposal of development effective personal strategy dedicated to small and medium-sized enterprises regarding to a context in strategy of CRS activities within conditions of company practise in SK and CZ : Dizertačná práca
  Sokolová Miroslava ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 177 s príl
  personálna stratégia ľudské zdroje
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha