Výsledky vyhľadávania

 1. Zapojenie systému na konverziu neštruktúrovaných dát na semištruktúrované dáta : prihláška úžitkového vzoru č. 75-2019, dátum podania prihlášky: 30.05.2019, stav: zverejnená prihláška úzitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPV SR č. 12/2019 aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; 066000  Moravčík Oliver ; 067000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/75-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Zapojenie systému spracovania neštruktúrovaných dát, využívajúceho špecifickú dátovú štruktúru : prihláška úžitkového vzoru č.45-2014, dátum podania prihlášky: 15.04.2014, dátum zverejnenia prihlášky: 3.9.2015, Vestník ÚPV SR č. 09/2015, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 29.12.2015, dátum oznámenia o zápise ÚV: 2.2.2016, Vestník ÚPV SR č. 02/2016, stav: platný / aut. Štefan Svetský, Oliver Moravčík
  Svetský Štefan ; M250  Moravčík Oliver ; MN7000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015 . - [13] s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=632250
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha