Výsledky vyhľadávania

 1. Robustné riadenie SISO systémov
  Žabková Alexandra ; 047000  Vasičkaninová Anna ; 047220 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika, strojárstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139380
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)
  Furka Matúš ; 047000  Vasičkaninová Anna ; 047220 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139454
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh PID regulátorov metódou násobného dominantného pólu
  Hronec Rudolf ; 047000  Vasičkaninová Anna ; 047220 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135459
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorov
  Mišenko Martin ; 047000  Vasičkaninová Anna (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102295
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Tvorba testov v LMS Moodle
  Nitrianska Veronika ; 047000  Vasičkaninová Anna (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93690
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Robustné riadenie zásobníkov kvapaliny
  Némethová Timea ; 047000  Vasičkaninová Anna (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102296
  bakalárska práca
  kniha

  kniha