Výsledky vyhľadávania

 1. Locally Optimal Fuzzy Control of a Heat Exchanger
  Vasičkaninová Anna ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  2010
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Neural network predictive control of a distillation column
  Vasičkaninová Anna ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  2010
  model predictive control neural networks distillation column
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Fuzzy Internal Model Control of the Chemical Reactor
  Vasičkaninová Anna ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  2010
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Simulation of Robust Stabilization of a Chemical Reactor
  Bakošová Monika ; C7220  Vasičkaninová Anna ; C7220
  2009
  CSTR, multiple steady states, stabilazation, PID controller
  XXX
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Neural Network Predictive Control of a Chemical Reactor
  Vasičkaninová Anna ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  2009
  model predictive control, fuzzy control, PID control, neural network, continuos stirred tank reactor
  XXX
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok