Výsledky vyhľadávania

 1. Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0229/08
  Paulová Iveta (ved. výsk. tímu) ; M300  Mĺkva Miroslava (člen výsk. tímu) ; M4000 Kučerová Marta (člen výsk. tímu) ; M4000 Vaňová Jaromíra (člen výsk. tímu) ; M4000 Horňák František (člen výsk. tímu) ; M4000 Tibenská Zuzana (člen výsk. tímu) ; M4000 Marton Michal (člen výsk. tímu) ; M190 Lestyánszka Škůrková Katarína (člen výsk. tímu) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  manažérstvo kvality konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Implementácia manažérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach : Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/3764/06
  Šalgovičová Jarmila (ved. výsk. tímu) ; M4000  Paulová Iveta (člen výsk. tímu) ; M300 Prajová Vanesa (člen výsk. tímu) ; M4000 Kučerová Marta (člen výsk. tímu) ; M4000 Mĺkva Miroslava (člen výsk. tímu) ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008
  manažérstvo kvality zdravotný systém
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha