Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín
  Vavro Michal ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107908
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Odkanalizovanie obce Závadka nad Hronom
  Kapustová Anita ; 010280  Stanko Štefan (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99007
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh splaškovej kanalizácie pre obec Ohrady
  Csicsaiová Réka ; 010280  Stanko Štefan (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99965
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
  Géring Peter ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  waste management separation packaging waste odpadové hospodárstvo zneškodňovanie odpadu separácia odpady z obalov odpad elektronický odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99905
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh stokovej siete v obci Modrany
  Baďura Jerguš ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo sewer system sewage stoková sieť kanalizačné potrubie odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79779
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh stokovej siete v Liptovskom Mikuláši - mestská časť Iľanovo
  Vavro Juraj ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo design návrh splašková stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99473
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Zápach - negatívny jav komunálnych odpadov
  Krčmárová Lucia ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103938
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Komunálne odpady - zberný dvor
  Ružová Andrea ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  enviroment waste životné prostredie odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103864
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh splaškovej kanalizácie vo vybranej v obci
  Reissműller Roman ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management recipient kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68019
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. kniha

  kniha