Výsledky vyhľadávania

 1. Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel
  Orolínová Mária ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153250
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín
  Bohunická Alexandra ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142987
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
  Grošík Maroš ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143006
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength
  Koles Ivan ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143023
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky
  Galan Dalibor ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143166
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Vplyv hlboko eutektických rozpúšťadiel na delignifikáciu biomasy
  Nosaľová Jaroslava ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136351
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Výťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov drevín
  Kuráňová Dominika ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136320
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Delignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlami
  Ondrigová Katarína ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136356
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Použitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri dodatočnej delignifikácii buničiny
  Horanová Silvia ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128668
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh rýchlej metódy na stanovenie obsahu popola v čiernych lúhoch
  Sičáková Lenka ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128670
  diplomová práca
  kniha

  kniha