Výsledky vyhľadávania

  1. Elektrochemická výroba vodíka
    Pálffy Maximilián ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2019
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127233
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  2. Využitie aktívneho uhlia pri dočisťovaní odpadových vôd
    Pavelka Anamaria ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2019
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140009
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  3. Charakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníka
    Červenková Andrea ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2018
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126513
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  4. Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanov
    Laurincová Daniela ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2018
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126404
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  5. Alternative Use of Ash from Combustion Processes
    Gettová Žaneta ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2018
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126552
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  6. Štúdium elektrolytov na prípravu Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
    Lažo Filip ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2018
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126405
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  7. Degradácia mikropolutantov-psychostimulanciá v odpadných vodách
    Králiková Eva ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2017
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111268
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  8. Využitie železanov pri dočisťovaní odpadných vôd
    Zelienka Peter ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2017
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118771
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  9. Využitie TiB2 pri výrobe hliníka
    Benköová Michaela ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2017
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118575
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  10. Degradácia bentazonu železanmi
    Baco Andrej ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
    2017
    FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118554
    bakalárska práca
    kniha

    kniha