Výsledky vyhľadávania

 1. Mikropolutanty v odpadových vodách
  Zelienka Peter ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143229
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
  Králiková Eva ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143029
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Interakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojov
  Fašková Andrea ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136461
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Degradačné procesy organických polutantov
  Fašková Lucia ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136262
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
  Takáč Matej ; 042120  Híveš Ján ; 042000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120793
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Zhodnocovanie odpadov s obsahom drahých kovov
  Komačka Miloš ; 042120  Híveš Ján (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 117

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103063
  diplomová práca
  kniha

  kniha