Výsledky vyhľadávania

 1. Elektromagnetická kompatibilita a spoľahlivosť systému : Dátum obhaj. 17.6.2008, č.ved.odb. 26-02-9.
  Široký Peter  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 195 s
  Teoretická elektrotechnika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Elektromagnetické vlastnosti polymérnych magnetických a dielektrických materiálov a spoľahlivosť objektov z nich vyrobených : čís. ved. odb. 26-02-9, dát. obh. 13.12.2007
  Olah Vladimír ; E040  Ušák Elemír (škol.) ; E040 Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 55 s príl.
  Teoretická elektrotechnika magnetické materiály elektromagnetické vlastnosti
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Vplyv hysterézie na dynamiku magnetizačného procesu v orientovaných Si-Fe materiáloch : V. odb. 26-02-9. Obhajoba 17. 04. 2002
  Krivošík Pavol ; E250  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 75 s
  Teoretická elektrotechnika magnetická hysterézia elektromagnetizmus elektromagnetické polia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie a optimalizácia magnetických vlastností polymérnych magnetík : V.odb.26-02-9. Obhajoba 28.6.2000
  Dosoudil Rastislav ; E040  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000 . - 109 s
  magnetické materiály magnetokomposity magnetopolymery kompozitné materiály optimalizácia modelovanie
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  kniha

  kniha

 5. Nejednoznačnosť určenia permeability v skladanom magnetickom obvode : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 08.05.1996 / [aut.] Jančárik,Vladimír, Ing.; Škol. Sláma,Jozef
  Jančárik Vladimír ; E040  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 90 s Autoref.1995, 19 s
  magnetické materiály meranie transformátorové plechy magnetická permeabilita
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Rozbor vlastností magnetických obvodov zhotovených z orientovaných elektrotechnických ocelí : Kand.diz.práca : V.odb. 26.06-9 : Obh. 08.05.1996 / [aut.] Ušák,Elemír, Ing.; Škol. Sláma,Jozef
  Ušák Elemír ; E040  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 102 s Autoref.1995, 20 s
  meranie transformátorové plechy magnetická hysterézia magnetické materiály
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Skúmanie niektorých možností využitia kooperačného efektu zväzku transformátorových plechov v praxi : Kand.diz.práca : Obh. 26.03.1992 / [aut.] Janošov,E., Ing.; Škol. Sláma,Jozef
  Janošov E. Ing  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1991 . - 79 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Magnetizačné procesy vo vybraných amorfných feromagnetikách : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 17.04.1992 / [aut.] Draganovská,Hyacinta, Ing.; Škol. Sláma,Jozef
  Draganovská Hyacinta  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1991 . - 142 s Autoref.1991, 21 s
  Teoretická elektrotechnika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Štúdium efektu vzájomného magnetického pôsobenia v Fe-Si orientovaných transformátorových plechoch : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 11.01.1983 / [aut.] Tran,Quang Uy, Ing.; Škol. Sláma,Jozef
  Tran Quang Uy  Sláma Jozef (škol.) ; E040
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 72 s : príl
  Teoretická elektrotechnika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Čiastočné premagnetovanie feritov s pravouhlou hysteréznou slúčkou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 20.05.1969 / [aut.] Sláma,Jozef, Ing.; Škol. Benda,Oldrich
  Sláma Jozef ; E040  Benda Oldrich (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1968 . - 84 s
  Teoretická elektrotechnika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha