Výsledky vyhľadávania

 1. Algoritmizácia a programová podpora vybraných úloh z teórie obrábania = The Algorithmization and software support of selected tasks from theory of machining : Diplomová práca
  Tománek František  Pokorný Peter (XXX) ; M3000 Charbula Jozef (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  algoritmizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Brúsenie austenitickej Cr-Ni ocele 17246 = Grinding of austenitic Cr-Ni steel 17 246 : Diplomová práca
  Charbula Jozef (konz.) ; M3000  Šarády Martin Janáč Alexander (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 70 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby brúsenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv rezného prostredia na presnosť pri sústružení ocele : Diplomová práca
  Vnuk Tomáš  Görög Augustín (XXX) ; M3000 Charbula Jozef (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 71 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby sústruženie rezné podmienky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Diagnostika obrábacích strojov : Diplomová práca
  Bakulár Zoltán  Charbula Jozef (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2003
  MTF ; . - 78 s
  technológie strojárskej výroby obrábanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Sústruženie tvarových plôch na NC sústruhoch (delenie prídavku) : Diplomová práca
  Kováčik Ivan  Charbula Jozef (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2003
  MTF ; . - 65 s príl
  technológie strojárskej výroby obrábanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Silové pomery pri vŕtaní austenitických chróm-niklových ocelí : Diplomová práca
  Fülöp Žigmund  Charbula Jozef (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2002
  MTF ; . - 82 s abstr. + CD
  silové pomery vŕtanie ocelí strojárske technológie
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Obrobiteľnosť chróm - niklových ocelí : Diplomová práca
  Václav Štefan ; M3000  Charbula Jozef (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2001 . - 87 s príl
  technológie strojárskej výroby obrábanie
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Obrobiteľnosť ťažkoobrobiteľných Cr-Ni: ocelí - vŕtanie : Diplomová práca
  Vinkler Marián  Charbula Jozef (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 1999
  MTF ; . - 86 s abstr.
  austenické ocele obrobiteľnosť ocelí strojárske technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Technologickosť konštrukcie súčiastok obrábaných na NC strojoch : Diplomová práca
  Hučko Vladimír  Charbula Jozef (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 1999
  MTF ; . - 78 s abstr.
  obrábacie stroje technologickosť konštrukcie strojárske technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh novej technológie výroby - opracovania oválnych otvorov : Diplomová práca
  Koptáková Erika  Charbula Jozef (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 1999
  MTF ; . - 60 s abstr + príl.
  oválne otvory progresívne technológie strojárske technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha