Výsledky vyhľadávania

 1. Micro- and macro- geometry of ceramic coatings
  Lipa Zdenko ; M3000  Charbulová Marcela ; M170 Charbula Jozef ; M3000
  Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference Modern Technologies in Manufacturing : . s.255-258
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Kinematické pomery v obrábaní a ich vzťah k presnosti obrábania. Kinematic ratios in machining and their relation to machining precision
  Lipa Zdenko ; M3000  Moravčíková Jana ; M3000 Janáč Alexander ; M3000 Charbula Jozef ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.83-90
  obrábanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. New methods of machine tools testing
  Štefánek Michal ; M160  Charbula Jozef ; M3000
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1258-1262
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Form accuracy of grinding surface. Tvarová presnosť obrúseného povrchu
  Charbulová Marcela ; M170  Charbula Jozef ; M3000
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.408-413
  povrchové procesy brúsenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 5. Príspevok k stanoveniu transformačných vzorcov medzi nástrojovými uhlami a pracovnými uhlami
  Charbula Jozef ; M3000  Charbulová Marcela ; M170
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 21 (2006), s.27-32
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Výber nástroja pre dokončovacie procesy v obrábaní. Selection of tool for finishing machining processes
  Lipa Zdenko ; M3000  Charbula Jozef ; M3000 Charbulová Marcela ; M170 Haruštiak Pavol ; M660
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.127-130
  obrábanie nástroje
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Príspevok k obrobiteľnosti tenkých tvrdých povlakovaných vrstiev strojových súčiastok
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Charbula Jozef ; M3000 Charbulová Marcela ; M170
  Vrstvy a povlaky 2003 : . s.187-190
  Obrobiteľnosť
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  (1) - xxxx
  článok

  článok

 8. Reznosť povlakových rezných materiálov. Cutability of deposited cutting materials
  Lipa Zdenko ; M3000  Charbula Jozef ; M3000 Charbulová Marcela ; M170 Haruštiak Pavol ; M660
  TRANSFER 2003 : . s.264-269
  reznosť materiálov
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 9. Príspevok k experimentom s obmedzenými prostriedkami. Contribution to the cost limited experiments
  Lipa Zdenko ; M3000  Charbula Jozef ; M3000 Charbulová Marcela ; M170
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Zv. 14 (2003), s.51-54
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Drilling of austenitic Cr-Ni steels. Vŕtanie austenitických Cr-Ni ocelí
  Charbula Jozef ; M3000 
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.222-226
  vŕtanie ocelí
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok