Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2018 / aut. Mária Avdičová, Marta Bedriová, Girma Belay, Lucia Birošová, Lucia Blaňarová, Alžbeta Medveďová
  Avdičová Mária  Bedriová Marta Belay Girma Birošová Lucia ; 040270 Blaňarová Lucia Medveďová Alžbeta ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019, . - 126 s.
  ISBN 978-80-972963-4-6
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Drogy a liečivá ako mikropolutanty / aut. Tomáš Mackuľak, Igor Bodík, Lucia Birošová ; rec. Ján Ilavský, Marek Sokáč, Elena Rajczyková
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Bodík Igor ; 046290 Birošová Lucia ; 040270 Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Sokáč Marek ; 010280 (rec.) Rajczyková Elena (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2016 . - 137 s.
  ISBN 978-80-89597-34-5
  mikropolutanty liečivá a drogy
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Efektívne využívanie zdrojov a surovín / rec. Lucia Birošová, Igor Bodík
  Birošová, Lucia, ; 040270 (rec.) Bodík, Igor, ; 046290 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave 2016 . - 157 s.
  ISBN 978-80-89597-38-3
  monografia
  (9) - článok
  kniha

  kniha

 4. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2015 / aut. Daniela Antolová, Mária Avdičová, Marta Bedriová, Girma Belay, Viliam Bizub, Lucia Birošová, Alžbeta Medveďová
  Antolová Daniela  Avdičová Mária Bedriová Marta Belay Girma Bizub Viliam Birošová Lucia ; 040270 Medveďová Alžbeta ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2016 . - 116 s.
  ISBN 978-80-89738-08-3
  monografia
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2014 /
  Antolová Daniela  Avdičová Mária Bedriová Marta Belay Girma Bhide Katarína Birošová Lucia ; 043360 Medveďová Alžbeta ; 043360
  1. vyd.
  Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2015 . - 122 s.
  ISBN 978-80-89738-05-2
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Drogy okolo nás / rec. Martin Šimkovič, Tomáš Mackuľak, Lucia Birošová, Igor Bodík, Jozef Ryba ; rec. Miroslav Tatarko
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Birošová Lucia ; 043360 Bodík Igor ; 046290 Ryba Jozef ; 049150 Šimkovič Martin ; 043260 (rec.) Tatarko Miroslav ; 042190 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská chemická knižnica FCHPT STU v Bratislave, 2015 . - 220 s., [9,8 AH]
  ISBN 978-80-89597-29-1
  čistiareň monitoring drogy liečivá
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2013 / aut. Daniela Antolová, Mária Avdičová, Marta Bedriová, Viliam Bizub, Lucia Birošová
  Antolová Daniela  Avdičová Mária Bedriová Marta Bizub Viliam Birošová Lucia ; 043360
  1. vyd.
  Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2014 . - 128 s.
  ISBN 978-80-89738-00-7
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha