Výsledky vyhľadávania

 1. Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
  Micajová Barbora ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143039
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
  Bačová Ivana ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143155
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Výskyt koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v hrubom čreve človeka
  Matejová Michaela ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136453
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatov
  Krahulcová Monika ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136311
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Dlhodobý monitoring prevalencie koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách a možnosti ich eliminácie
  Mináriková Veronika ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131805
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Identifikácia, charakterizácia a celoročný monitoring výskytu koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale
  Klčo Samuel ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131797
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Vývoj rezistencie voči ciprofloxacínu u kmeňa Salmonella Typhimurium v dôsledku nedostatku živín v prostredí
  Nagyová Kristína ; 043360  Birošová Lucia (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 129

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103328
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Výskyt a možnosti redukcie koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách a kaloch na Slovensku
  Kováčová Lucia ; 043360  Birošová Lucia (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 129

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103068
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Štúdium exogénnych a endogénnych faktorov pôsobiacich na vznik mutácií vedúcich k rezistencii proti antibiotikám + CD-ROM
  Birošová Lucia ; C3360 
  Obháj.: 8.6.2004
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2004 . - 83 s. Tab.,grafy,lit
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha