Výsledky vyhľadávania

 1. Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd
  Lépesová Kristína ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.08.2018 ; Študijný odbor : 4.1.22. biochémia ; Študijný program : D-BICH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119984
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Simulované metaloenzýmy
  Kišš Ľubomír ; 043360  Birošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.22. chémia a technológia poživatín ; Študijný program : D-CTPO . - 103 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111575
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 3. Štúdium endogénnych a exogénnych faktorov pôsobiacich na vznik mutácií vedúcich k rezistencii voči ciprofloxacínu pri kmeni Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Typhimurium
  Birošová Lucia ; C3360 
  2007
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha