Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh technológie na výrobu etylamínov
  Jurík Jakub ; 046230  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151208
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh technológie na výrobu formaldehydu
  Lukovicsová Lilla ; 046230  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139955
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh technológie výroby chlór benzénu
  Štefaňák Ján ; 046000  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127219
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza procesu výroby kyseliny dusičnej
  Béreš Matúš ; 046000  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127609
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Kontinuálna nitrácia toluénu využitím HEX reaktora
  Bartoš Matej ; 046000  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119401
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh technológie výroby 3-metylpyridín-N-oxidu
  Kačmárová Adriána ; 046000  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119440
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh technológie výroby a separácie MTBE
  Frolek Matúš ; 046230  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101593
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh technológie výroby dimetyl éteru
  Chovančík Oliver ; 046230  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110462
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh technológie na výrobu DMC
  Borošová Michaela ; 046230  Labovský Juraj (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93436
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh technológie na separáciu viaczložkovej zmesi pri výrobe DMC
  Orságová Martina ; 046230  Labovský Juraj (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 106

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93461
  bakalárska práca
  kniha

  kniha