Výsledky vyhľadávania

 1. Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
  Karas Denis ; 046230  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143019
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
  Bartoš Matej ; 046230  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142980
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
  Moravčík Miroslav ; 046230  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143042
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora
  Rusková Renáta ; 046000  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136385
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vytvorenie softvéru na modelovanie atmosférickej disperzie ťažkých plynov
  Slobodová Barbora ; 046000  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128479
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Modeling and Simulation of a Membrane Module
  Galis Michal ; 046000  Labovský Juraj ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128464
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia chladiaceho systému na výrobnej jednotke AVD6
  Váczyová Hana ; 046230  Labovský Juraj (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 115

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103383
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vytvorenie databázového systému na zber, kontrolu a vyhodnotenie údajov laboratórnych cvičení z chemického inžinierstva
  Libiak Martin ; 046230  Labovský Juraj (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113131
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Využitie paralelných výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
  Danko Matej ; 046230  Labovský Juraj (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113018
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Vypracovanie softvéru na hodnotenie rizika v chemickom priemysle
  Labovský Juraj ; C6230 
  Obháj.: 7.6.2004
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2004 . - 72 s. Obr.,tab.,grafy,lit
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha