Výsledky vyhľadávania

 1. Using deep neural networks Neuronit with advanced computer vision in industrial production / aut. Ján Vachálek
  Vachálek Ján ; 020020 
  Rumunsko Smart Factory Hub 2017 . - 18 s.
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Digital internal logistics verification throughout the plant / aut. Ján Vachálek
  Vachálek Ján ; 020020 
  Smart Factory Hub 2017 . - 6 s.
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. The digital twin of an industrial production line within the Industry 4.0 Concept / aut. Ján Vachálek
  Vachálek Ján ; 020020 
  Smart Factory Hub 2017 . - 11 s.
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Implementácia overených prediktívnych algoritmov riadenia ČOV v spolupráci s realizátorom : čiastková etapa č. 10 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 10 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 5. Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitorovanie ČOV : záverečná správa projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 14 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Vývoj algoritmov pre ukladanie a výber aktuálnych dát z dátového úložiska : čiastková etapa č. 7 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 9 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 7. Verifikácia navrhnutého stromu linearizovaných modelov a jeho priebežná aktualizácia : čiastkova etapa č. 8 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 21 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 8. Vývoj algoritmov prediktívneho riadenia procesov ČOV : čiastková etapa č. 9 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 10 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 9. Návrh štruktúry a vývoj stromu linearizovaných modelov a ich aktualizácia podľa prevádzkových režimov : čiastková etapa č. 3 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 7 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 10. Vývoj a realizácia dátového prepojenia pre diaľkový zber dát medzi ČOV a interným pracoviskom riešiteľov : čiastková etepa č. 4 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 6 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha