Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie farebných zložiek RGB pomocou snímača farby CSM-WP117A2P / aut. Pavol Vašek, Jan Rybář, Ján Vachálek, František Pluháček, Eliška Najmanová
  Vašek Pavol  Rybář Jan ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Pluháček František Najmanová Eliška
  Jemná mechanika a optika : . Roč. 66, č. 1 (2021), s. 8-10
  neistoty merania measurement uncertainty
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Monitoring of the measurement process capability by using capability indices / aut. Ľuboš Kučera, Jakub Palenčár, Rudolf Palenčár, Stanislav Ďuriš, Ján Vachálek, Jan Rybář
  Kučera Ľuboš  Palenčár Jakub ; 020020 Palenčár Rudolf ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Rybář Jan ; 020020
  Current methods of construction design : . S. 327-332
  štandardy meranie check measurement standard
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The digital twin of a measuring process within the Industry 4.0 Concept / aut. Ľuboš Kučera, Ján Vachálek, Markus Melicher, Pavol Vašek, Juraj Slovák
  Kučera Ľuboš  Vachálek Ján ; 020020 Melicher Markus ; 020020 Vašek Pavol ; 020020 Slovák Juraj ; 020020
  Current methods of construction design : . S. 333-341
  digital twin uhlíkové vlákna
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Identifikácia farebných objektov a faktory pôsobiace na riadenie meracieho procesu na experimentálnom pracovisku / aut. Pavol Vašek, Jan Rybář, Ján Vachálek
  Vašek Pavol ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Vachálek Ján ; 020020
  Metrológia a skúšobníctvo / . Roč. 25, č. 1 (2020), s. 4-7
  meranie measurement
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Robotic workplace security zone optimization using RTLS localization technology based on industry 4.0 concept / aut. Juraj Slovák, Matej Šimovec, Jan Rybář, Ivan Fiťka, Ján Vachálek
  Slovák Juraj ; 020020  Šimovec Matej ; 020020 Rybář Jan ; 020020 Fiťka Ivan ; 020020 Vachálek Ján ; 020020
  ERIN 2019 : . S. 1-6, CD ROM
  robotické pracovisko robotic workstation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. On-line identification of mechatronic system model with HREFACM algorithm / aut. Ján Vachálek, Dana Šišmišová, Juraj Slovák, Markus Melicher, Ivan Fiťka
  Vachálek Ján ; 020020  Šišmišová Dana ; 020020 Slovák Juraj ; 020020 Melicher Markus ; 020020 Fiťka Ivan ; 020020
  MMaMS 2019 : . S. 232-242
  rekurzívny algoritmus recursive algorithm
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The creation of safety zones on robotic workplace using the RTLS technology / aut. Juraj Slovák, Matej Šimovec, Jan Rybář, Ivan Fiťka, Ján Vachálek
  Slovák Juraj ; 020020  Šimovec Matej ; 020020 Rybář Jan ; 020020 Fiťka Ivan ; 020020 Vachálek Ján ; 020020
  MMaMS 2019 : . S. 224-231
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. A cyber-physical systems paper survey about the concept, architecture and challenges for the deployment within the concept of Industry 4.0 / aut. Markus Melicher, Dana Šišmišová, Ján Vachálek, Cyril Belavý
  Melicher Markus ; 020020  Šišmišová Dana ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Belavý Cyril ; 020020
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 45 (2019), s. 49-54
  Priemysel 4.0 Industry 4.0
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Electronic and software design of the multipurpose racing car streering wheel as control system enternal part / aut. Dana Šišmišová, Stanislav Zeman, Erik Mikuláš, Ján Vachálek
  Šišmišová Dana ; 020020  Zeman Stanislav ; 070400 Mikuláš Erik ; 020020 Vachálek Ján ; 020020
  ERIN 2019 : . S. 49
  riadiaca jednotka control unit
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Učebná pomôcka pre obsluhu a programovanie priemyselných robotov KUKA / aut. Ivan Fiťka, Marián Králik, Ján Vachálek, Pavol Vašek, Jan Rybář
  Fiťka Ivan ; 020020  Králik Marián ; 020070 Vachálek Ján ; 020020 Vašek Pavol ; 020020 Rybář Jan ; 020020
  Slavonic Pedagogical Studies Journal . Roč. 8, č. 2 (2019), s. 314-321
  industrial robot priemyselný robot
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok