Výsledky vyhľadávania

 1. Prípravok na upínanie rotačných rezných nástrojov pri optickom 3D skenovaní : prihláška úžitkového vzoru č. 65-2020, dátum podania prihlášky: 24.04.2020, stav: v konaní / aut. Ivan Buranský, Boris Pätoprstý, Marek Vozár
  Buranský Ivan ; 063000  Pätoprstý Boris ; 063000 Vozár Marek ; 063000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/65-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  kniha

  kniha

 2. Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni / aut. Jozef Bílik, Ľudovít Parilák, Ivan Buranský, Milan Mojžiš, Martin Ridzoň, Michal Kán : prihláška úžitkového vzoru č. 19-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, stav: v konaní
  Bílik Jozef ; 063400  Parilák Ľudovít Buranský Ivan ; 063000 Mojžiš Milan Ridzoň Martin Kán Michal ; 063000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/19-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  kniha

  kniha

 3. Univerzálna hlava na 3D tlač súčiastok na CNC riadených strojoch : prihláška úžitkového vzoru č. 102-2018, dátum podania prihlášky: 11.06.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03. 12. 2018, Vestník ÚPV SR č. 12/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8445, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 / aut. Ivan Buranský, Eva Buranská
  Buranský Ivan ; 063600  Buranská Eva ; 065200
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2018 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/102-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Modulárny prípravok na hromadné ustavenie a upnutie malých súčiastok pre optické 3D skenovanie : prihláška úžitkového vzoru č. 88-2018, dátum podania prilášky: 14.05.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8426, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 6.5.2019 aut. Ivan Buranský, Eva Buranská, Michaela Samardžiová, Vladimír Šimna
  Buranský Ivan ; 063600  Buranská Eva ; 065200 Samardžiová Michaela ; 063600 Šimna Vladimír ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/88-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovosymetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizotropii materiálu a spôsob merania : prihláška úžitkového vzoru č. 5005-2016, dátum podania prihlášky: 05.02.2016, Vestník ÚPV SR č. 12/2016, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 7626 aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Ivan Buranský
  Šugár Peter ; M3000  Šugárová Jana ; M3600 Buranský Ivan ; M3600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 10 s
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/5005-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha