Výsledky vyhľadávania

 1. Simulátor zbernice SCSI / aut. Róbert Kohlmann ; škol. Pavel Čičák
  Kohlmann Róbert  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, elektrotechnická fakulta 1993 . - 55 s.
  zbernica SCSI
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Simulátor zbernice VXI / aut. Peter Talaj ; škol. Pavel Čičák
  Talaj Peter  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava Slovenská technická univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra informatiky a výpočtovej techniky 1993 . - 53 s. disketa Verbatim Verex MD2-HD
  architektúra počítačov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Programátor vybraných pamätí EPROM a jednočipových mikropočítačov / aut. Lukáš Benedikt ; škol. Pavel Čičák
  Benedikt Lukáš  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava : Slovenská vysoká škola technická v Bratislave Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov
  1989 . - 70 s. prílohu tvorí program - výstup z ihličkovej tlačiarne na priebežnom páse papiera
  EPROM mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080 / aut. Jarmila Tóthová ; škol. Pavel Čičák
  Tóthová Jarmila  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov 1982 . - 45 s.
  mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Programový systém pre školský mikropočítač na simuláciu činnosti multiplexného kanála JSEP s využitím v pedagogickom procese / aut. Peter Ruttkay-Nedecký ; škol. Pavel Čičák
  Ruttkay-Nedecký Peter  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  1982 Bratislava : Slovenská vysoká škola technická . - 32 s.
  mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Cvičné programy pre periférie PAS 465 a DIGIGRAF / škol. Ivan Burger
  Vavrová Jana  Burger Ivan (škol.) Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  1984 Bratislava : Slovenská vysoká škola technická . - 52 s., vložené tlačené prílohy a grafy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080 / aut. Jana Nedasová-Moncmanová ; škol. Pavel Čičák
  Nedasová-Moncmanová Jana  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  1985 Bratislava : Slovenská vysoká škola technická v Bratislave . - 51 s., tlač. príloha
  mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Analógový podsystém mikropočítača TP-80 / aut. Stanislav Kováč ; škol. Pavel Čičák
  Kováč Stanislav  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Elektrotechnická fakulta : Katedra počítačov
  1987, Bratislava : Slovenská vysoká škola technická . - 62 s.
  mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Pripojenie obrazovkového displeja VIDEOTON 340 k minipočítaču WANG 3300 / aut. Anton Hamran ; škol. Ján Murgaš, Pavel Čičák
  Hamran Anton  Murgaš Ján ; 031000 (škol.) Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov 1982 . - 61 s.
  displeje
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Simulátor spoločnej zbernice / aut. Vladimír Kopecký ; škol. Pavel Čičák
  Kopecký Vladimír  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  1985 Bratislava : Slovenská vysoká škola technická v Bratislave . - 55 s., tlač. príloha
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha