Výsledky vyhľadávania

 1. Zborník prednášok zo XLII. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody" Hydrochémia 2016, Bratislava, 18.-19. mája 2016 / rec. Pavel Hucko, Peter Tölgyessy
  Hucko, Pavel (rec.) Tölgyessy, Peter (rec.)
  Hydrochémia 2016 42. 18.-19.5.2016 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva 2016
  ISBN 978-80-89740-10-9
  zborník
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 2. Zborník prednášok zo VII.konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava 22.- 23. mája 2013
  Hucko Pavel (rec.)  Tölgyessy Peter (rec.)
  Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013 . - 203 s
  ISBN 978-80-89062-90-4
  zborník
  (2) - článok
  (1) - xxx
  kniha

  kniha

 3. Hydrochémia 2012, XXXX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody", 16.-17.máj 2012, Bratislava : Zborník prednášok
  Hucko Pavel (ed.)  Hucko Pavel (rec.) Tölgyessy Peter (rec.)
  Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2012 . - 310 s
  ISBN 978-80-89062-86-7
  zborník
  (3) - článok
  kniha

  kniha