Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv teploty a aktivity vody na rast &-lt;i&-gt;Escherichia coli&-lt;/i&-gt;
  Kočiš-Kovaľ Martin ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157683
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť &-lt;i&-gt;Escherichia coli&-lt;/i&-gt; a &-lt;i&-gt;Staphylococcus aureus&-lt;/i&-gt;
  Kvočiková Karolína ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150764
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv faktorov prostredia na termorezistenciu &-lt;i&-gt;Staphylococcus aureus&-lt;/i&-gt;
  Zelmanová Barbora ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150836
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Tvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostredia
  Vrábová Lucia ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136458
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Termorezistencia Staphylococcus aureus
  Urgelova Karla ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136430
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Schopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostredia
  Jurinová Ivana ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136294
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv NaCl na dynamiku rastu vybraných mikroorganizmov
  Šipošová Petra ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131790
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vzťahy medzi potenciálne patogénnymi mikroorganizmami a environmentálnymi faktormi
  Györiová Romana ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131786
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Hodnotenie inhibičného potenciálu vybraných syntetických a prírodných zdrojov
  Michalová Lucia ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131799
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Dynamika rastu izolátov Escherichia coli
  Bartalošová Veronika ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131804
  diplomová práca
  kniha

  kniha