Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013
  Kadnár Milan (ed.)  Rusnák J. (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-552-1020-9
  zborník (príspevkov)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 2. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých prác
  Kadnár Milan (ed.) 
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011 . - 162 s CD
  ISBN 978-80-552-0585-4
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  kniha

  kniha