Výsledky vyhľadávania

 1. Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
  Dénesová Karin ; 046230  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143160
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy
  Béreš Matúš ; 046230  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143157
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení
  Gazdová Katarína ; 046000  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136479
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Katalytická pyrolýza a splyňovanie tuhého alternatívneho paliva (TAP)
  Šuhaj Patrik ; 046000  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128481
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Dvojstupňové splyňovanie biomasového odpadu
  Bajzíková Jana ; 046000  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128456
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Charakterizácia surovín a produktov dvojstupňového splyňovania biomasového odpadu
  Borošová Michaela ; 046000  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128457
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Obsah dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy a tuhého komunálneho odpadu
  Šelinger Ivan ; 046230  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120757
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv zloženia pri pyrolýze zmesného polymérneho odpadu
  Genčúrová Lucia ; 046230  Haydary Juma (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113020
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Znižovanie obsahu dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy –vplyv procesných parametrov
  Hlbocká Desana ; 046230  Haydary Juma (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113022
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Modelovanie katalytického hydrokrakovania vákuového zvyšku
  Klenovičová Michaela ; 046230  Haydary Juma (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113026
  diplomová práca
  kniha

  kniha