Výsledky vyhľadávania

 1. Virtual mechatronic model of Electronic Differential System - EDS
  Goga Vladimír ; E020  Jediný Tomáš ; J0010 Královič Viktor ; E180 Matej Juraj ; E020
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 62, č. 3 (2011), s.159-169
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Mechatronic Model of Anti-Lock Braking System (ABS)
  Goga Vladimír ; E020  Jediný Tomáš ; J0010 Královič Viktor ; E180 Kľúčik Marian ; E010
  Mechatronics : . s.63-70
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Measurement and Solution of Torsion with Warping of Open Thin Walled Cross-Sections
  Murín Justín ; E020  Sedlár Tibor ; E180 Královič Viktor ; E180 Kalaš Andrej ; E180 Aminbaghai Mehdi Goga Vladimír ; E020
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings :
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Fluid-Thermal Analysis of Bundle Conductors
  Královič Viktor ; E180  Paulech Juraj ; E020 Stančík Stanislav ; E180
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 16, mimoriadne č (2010), s.226-229
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Damping of Flexural Vibrations in Rectangular Plates Using the Acoustic Black Hole Effect
  O'Boy D.J.  Krylov V.V. Královič Viktor ; E180
  Journal of Sound and Vibration . Vol. 329 (2010), s.4672-4688
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Application of the Three-Point Micro-DEflectometer for Calculation of the Effective Flexural Young's Moduls of Beam of Composite Materials
  Sedlár Tibor ; E180  Murín Justín ; E020 Kalaš Andrej ; E180 Královič Viktor ; E180
  50. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimental Study on Damping of Flexural Waves in Rectangular Plates by Means of One-Dimensional Acoustic 'Black Holes'
  Královič Viktor ; E180  Bowyer E.P. Krylov V.V. O'Boy D.J.
  Hluk a kmitanie v praxi :
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Some New Methods of Damping Impact-Induced Vibrations in Badminton Racquets
  Královič Viktor ; E180  Krylov Viktor
  Proceedings of the Institute of Acoustics : . s.Vol. 30, Pt. 2, p. 66-73
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Protection of Intelectual Property
  Kalaš Andrej ; E180  Královič Viktor ; E180
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.146-148
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Damping of Flexural Vibrations in Tapered Rods of Power-Law Profile: Experimental Studies
  Královič Viktor ; E180  Krylov Viktor
  Proceedings of the Institute of Acoustics : . s.66-73
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok