Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie
  Števuľová Renáta ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126462
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii
  Hanuljaková Hana ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126559
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?
  Bachratá Nikoleta ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126494
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Mikroplasty - problém súčasnosti ?
  Kuchár Marián ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126582
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Železany a ich možnosti v oblasti čistenia vôd
  Tamášová Katarína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126467
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Modifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínu
  Suja Adam ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126454
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vodné rastliny – možný spôsob odstraňovania liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd
  Buláková Alexandra ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126506
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Výskyt liečiv v odpadových vodách – environmentálny problém súčasnosti?
  Medvecká Katarína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111134
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Antibakteriálna aktivita vybraných nanočastíc
  Riedlová Patrícia ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118654
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Modifikované nanočastice – ich možný spôsob využitia v súčasnej medicíne
  Tamáš Michal ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121790
  bakalárska práca
  kniha

  kniha