Výsledky vyhľadávania

 1. Hardware Independent Platform for Modular Robotics Based on Protothreads and Contiki Loader
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter ; E011 Vitko Anton ; E011
  Field Robotics : . s.437-444
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Robotic Middleware Based on Protohreads
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter ; E011
  ATP Journal plus . č. 1 : Systémy automatického riadenia (2011), s.45-47
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Simultaneous Navigation and Fault Detection of Legged Robot
  Vitko Anton ; E011  Jurišica Ladislav ; E010 Duchoň František ; E011 Babinec Andrej ; E010 Dekan Martin ; E010 Kaštan Dušan ; E010 Kľúčik Marian ; E010 Bachratý Michal ; E010
  Robotics in Education 2011 : . s.91-94
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Distributed Control Loop Based on Sensor-Actuator Networks
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter ; E011
  Process Control 2010 : . s.C013a[6]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. 2D Position Measurements with Optical Laser Mouse Sensor
  Bachratý Michal ; E010  Žalman Milan ; E010
  Nové smery v spracovaní signálov X : . s.20-23
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Sound Source Localization Based on TDOA Measurements in Mobile Sensor Networks
  Bachratý Michal ; E010 
  Metalurgija. Metallurgy . Roč. 49, č. 2 (2010), s.124-127
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Priority Based Medium Control in CSMA Networks
  Bachratý Michal ; E010 
  ELITECH´09 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Kombinácia moderných technológií GPS a bezdrôtového spojenia na realtime monitorovanie a zber údajov z výcvikového priestoru
  Bachratý Michal ; E010  Tomlain Juraj ; E
  Nové smery v spracovaní signálov 9 : . s.36-39
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok