Výsledky vyhľadávania

 1. Neistoty v kalibrácii hydrologických modelov
  Valent Peter ; V160  Daneková Jana ; V160
  Acta horticulturae et regiotecturae . Roč. 15, mimoriadne číslo (2012), s.70-72
  optimalizačný algoritmus zrážkovo-odtokové modelovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Hodnotenie webových povodňových portálov (abstrakt)
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.456
  cartographic visualization flood protection hodnotenie máp kartografická vizualizácia map evaluation protipovodňová ochrana web portal webový portál
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Hodnotenie webových povodňových portálov
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  cartographic visualization flood protection hodnotenie máp kartografická vizualizácia map evaluation protipovodňová ochrana web portal webový portál
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Príklad neistôt v kalibráciách zrážkovo-odtokového modelu Hron spojený s výberom kalibračných období
  Daneková Jana ; V160  Szász Viliam ; V Tegelhoffová Miroslava Szolgay Ján ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.13, č. 1 (2012), s.219-232
  genetic algorithm genetický algoritmus Hron model (kind of HBV models) kalibrácia model calibration model Hron (model typu HBV) split sample test (differential split sample test)
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Prínos GIS a ontológie v doméne manažmentu povodní
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  flood risk management GIS GIS manažment povodní ontológia ontology semantics sémantika
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. The impact of changes in forest composition on runoff regime in selected basins in Slovakia
  Bulantová Marcela  Hlavčová Kamila ; V160 Horvát Oliver ; V160 Hlásny Tomáš Kohnová Silvia ; V160 Daneková Jana ; V160
  XXVth Conference of the Danubian Countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management : . s.nestr.
  distributed parameters FRIER Rainfall-Runoff Model FRIER zrážkovo-odtokový model hydrologická bilancia land use change odtok priestorovo rozčlenené parametre water balance zmena využívania územia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Neistoty spojené s odhadom parametrov v zrážkovo-odtokových modeloch
  Valent Peter ; V160  Daneková Jana ; V160
  23. konferencia mladých hydrológov.,10. konferencia mladých vodohospodárov : . s.nestr.
  optimalizačný algoritmus zrážkovo-odtokové modely
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Neistoty pri kalibrácii zrážkovo-odtokového modelu HBV
  Valent Peter ; V160  Daneková Jana ; V160 Riverso Carlo
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, č. 2 (2011), s.360-367
  HBV model
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. Hydrologic flow routing for flow forecasting in Central and East Slovakia(abstract)
  Szolgay Ján ; V160  Danáčová Michaela ; V160 Šúrek Peter ; V160 Daneková Jana ; V160
  Geophysical Research Abstracts.Volume 13/2011 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Hydrologic flow routing for flow forecasting in Central and East Slovakia(poster)
  Szolgay Ján ; V160  Danáčová Michaela ; V160 Šúrek Peter ; V160 Daneková Jana ; V160
  Geophysical Research Abstracts.Volume 13/2011 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok