Výsledky vyhľadávania

 1. NGN, technológie v transportných sieťach a spojovacie technológie
  Dúha Ján  Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-09-6
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. NGN, technológie v prístupových sieťach a spojovacie technológie
  Dúha Ján  Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070 Trúchly Peter ; E240 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-04-1
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. NGN, technológie v transportných sieťach, služby a aplikácie
  Brída Peter  Dúha Ján Galajda Pavol Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Lavrin Anton Marchevský Stanislav Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Pillar Slavomír Počta P. Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-12-6
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Technológie v transportných sieťach a procesy ich integrácie do NGN
  Dúha Ján  Kotuliak Ivan ; E240 Medvecký Martin ; E070 Róka Rastislav ; E070
  Bratislava : STU, 2007 . - 81 s
  ISBN 978-80-227-2609-2
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Spojovacie technológie a procesy ich integrácie do NGN
  Kotuliak Ivan ; E240  Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240
  Bratislava : STU, 2007 . - 91 s
  ISBN 978-80-227-2610-8
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Multimédiá, NGN a spojovacie technológie
  Gamec Ján  Kotuliak Ivan ; E240 Levický Dušan Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240 Ridzoň Radovan
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-14-0
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. NGN, spojovacie technológie, služby a aplikácie
  Brída Peter  Dúha Ján Galajda Pavol Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Lavrin Anton Marchevský Stanislav Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Pillar Slavomír Počta P. Podhradský Pavol ; E240 Trúchly Peter ; E240 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-03-4
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 8. Technológie v prístupových sieťach, spojovacie technológie, služby a aplikácie
  Brída Peter  Dúha Ján Galajda Pavol Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Lavrin Anton Marchevský Stanislav Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Pillar Slavomír Počta P. Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070 Trúchly Peter ; E240 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-13-3
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 9. Multimedia ICT technologies network platforms and multimedia services
  Čepel P. (prekl.)  Foriš P. (prekl.) Galajda Pavol (prekl.) Gamcová Mária (prekl.) Kotuliak Ivan (prekl.) ; E240 Levický Dušan (prekl.) Marchevský Stanislav (prekl.) Medvecký Martin (prekl.) ; E070 Mikóczy Eugen Počta P. (prekl.) Podhradský Pavol (prekl.) ; E240 Poľaško Michal (prekl.) ; E240 Ridzoň Radovan (prekl.) Vaculík Martin (prekl.) Róka Rastislav (prekl.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 352 s
  ISBN 80-227-2310-X
  monografia
  EAJ - 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady publikácií
  kniha

  kniha

 10. Multimedia ICT technologies network platforms and multimedia services
  Benčo S.  Čepel P. Dekan R. Dúha Ján Fabián B. Foriš P. Galajda Pavol Grega M. Hronec R. Klenovičová Zita Kotuliak Ivan ; E240 Levický Dušan Lizúch P. Marchevský Stanislav Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Paulíny M. Pillár Slavomír Pirohovič P. Podhradský Pavol ; E240 Poľaško Michal ; E240 Ridzoň Radovan Róka Rastislav ; E070 Stanislav M. Ševec Sergej Tekel M. Turcsány Matúš ; E240 Uríček Marián ; E110 Vaculík Martin Vestenický M. Wieser Vladimír
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 352 s
  ISBN 80-227-2310-X
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha