Výsledky vyhľadávania

 1. NGN, technológie v transportných sieťach a spojovacie technológie
  Dúha Ján  Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-09-6
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. NGN, technológie v prístupových sieťach a spojovacie technológie
  Dúha Ján  Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070 Trúchly Peter ; E240 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-04-1
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. NGN, technológie v transportných sieťach, služby a aplikácie
  Brída Peter  Dúha Ján Galajda Pavol Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Lavrin Anton Marchevský Stanislav Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Pillar Slavomír Počta P. Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-12-6
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Technológie v transportných sieťach a procesy ich integrácie do NGN
  Dúha Ján  Kotuliak Ivan ; E240 Medvecký Martin ; E070 Róka Rastislav ; E070
  Bratislava : STU, 2007 . - 81 s
  ISBN 978-80-227-2609-2
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Spojovacie technológie a procesy ich integrácie do NGN
  Kotuliak Ivan ; E240  Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240
  Bratislava : STU, 2007 . - 91 s
  ISBN 978-80-227-2610-8
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Multimédiá, NGN a spojovacie technológie
  Gamec Ján  Kotuliak Ivan ; E240 Levický Dušan Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Podhradský Pavol ; E240 Ridzoň Radovan
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-14-0
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. NGN, spojovacie technológie, služby a aplikácie
  Brída Peter  Dúha Ján Galajda Pavol Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Lavrin Anton Marchevský Stanislav Matejka Juraj ; E Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Pillar Slavomír Počta P. Podhradský Pavol ; E240 Trúchly Peter ; E240 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-03-4
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 8. Technológie v prístupových sieťach, spojovacie technológie, služby a aplikácie
  Brída Peter  Dúha Ján Galajda Pavol Gamec Ján Kotuliak Ivan ; E240 Lavrin Anton Marchevský Stanislav Medvecký Martin ; E070 Mikóczy Eugen Pillar Slavomír Počta P. Podhradský Pavol ; E240 Róka Rastislav ; E070 Trúchly Peter ; E240 Wieser Vladimír
  Bratislava : Tonada, 2007 . - CD-Rom
  ISBN 978-80-89299-13-3
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 9. Multimedia ICT technologies network platforms and multimedia services
  Čepel P. (prekl.)  Foriš P. (prekl.) Galajda Pavol (prekl.) Gamcová Mária (prekl.) Kotuliak Ivan (prekl.) ; E240 Levický Dušan (prekl.) Marchevský Stanislav (prekl.) Medvecký Martin (prekl.) ; E070 Mikóczy Eugen Počta P. (prekl.) Podhradský Pavol (prekl.) ; E240 Poľaško Michal (prekl.) ; E240 Ridzoň Radovan (prekl.) Vaculík Martin (prekl.) Róka Rastislav (prekl.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 352 s
  ISBN 80-227-2310-X
  monografia
  EAJ - 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady publikácií
  kniha

  kniha