Výsledky vyhľadávania

 1. A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia : zborník príspevkov. Bratislava, SR, 9. 6. 2015 elektronický zdroj
  (ed.) Kopáčik, Alojz, ; 010140 (ed.) Kyrinovič, Peter, ; 010140 (ed.) Erdélyi, Ján, ; 010140 (ed.) Lipták, Imrich, ; 010140 (ed.) Lukáč, Štefan, ; 010140
  A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Bratislava, Slovenská republika 9. 6. 2015
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - online, 118 s.
  ISBN 978-80-972005-9-6
  http://www.kgk.sk/uploads/media/AGK2015_Zbornik_prispevkov_web.pdf
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 2. 23. slovenské geodetické dni : zborník abstraktov. Trnava, SR, 5. - 6. 11. 2015
  Kopáčik, Alojz, ; V140 (ed.) Lipták, Imrich, ; V140 (ed.)
  Slovenské geodetické dni 23. 5. - 6. 11. 2015 Trnava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2015 . - 62 s.
  ISBN 978-80-89623-09-9
  geodet konferencia kartografia kataster
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 3. 21. slovenské geodetické dni. : Zborník abstraktov. Žilina,SR, 7.-8.11.2013
  Kopáčik Alojz (ed.) ; V140  Lipták Imrich (ed.) ; V140
  1.vyd.
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2013 . - 54 s
  ISBN 978-80-89623-03-7
  zborník
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 4. Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe. [elektronický zdroj] : Zborník referátov na skúšku odbornej spôsobilosti o geodézii a kartografii
  Kopáčik Alojz (ed.) ; V140  Lukáč Štefan (ed.) ; V140 Lipták Imrich (ed.) ; V140
  1.vyd.
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2013 . - 98 s CD-ROM
  ISBN 978-80-89623-01-3
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (9) - článok
  kniha

  kniha

 5. 20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : Zborník referátov. Žilina, SR, 8.-9.11.2012
  Kopáčik, Alojz, (ed.) ; V140 Lipták, Imrich, (ed.) ; V140 Sučíková, Anna, (ed.) ; V140
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2012 . - (CD-ROM)
  ISBN 978-80-969809-9-4
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (4) - článok
  kniha

  kniha