Výsledky vyhľadávania

 1. 22. slovenské geodetické dni : elektronický zdroj zborník príspevkov. Žilina, SR, 6. - 7. 11. 2014
  Kopáčik, Alojz, (ed.) ; V140 Lipták, Imrich, (ed.) ; V140 Ilkovičová, Ľubica, (ed.) ; V140
  Slovenské geodetické dni 22. 6. - 7. 11. 2014 Žilina, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2014 . - CD ROM, [86] s.
  ISBN 978-80-89623-07-5
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 2. 22. slovenské geodetické dni : zborník abstraktov. Žilina, SR, 6. - 7. 11. 2014
  Kopáčik, Alojz, (ed.) ; V140 Lipták, Imrich, (ed.) ; V140 Ilkovičová, Ľubica, (ed.) ; V140
  Slovenské geodetické dni 22. 6. - 7. 11. 2014 Žilina, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2014 . - 58 s.
  ISBN 978-80-89623-08-2
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 3. Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou elektronický zdroj
  Lukáč, Štefan, ; V140 (ed.) Lipták, Imrich, (ed.) ; V140
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách 16. 9. 2014 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - CD ROM, 160 s.
  ISBN 978-80-227-4245-0
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (9) - článok
  kniha

  kniha

 4. 21. slovenské geodetické dni : zborník referátov. Žilina, SR, 7. - 8. 11. 2013 elektronický zdroj
  Kopáčik, Alojz, (ed.) ; V140 Lipták, Imrich, (ed.) ; V140
  Slovenské geodetické dni 21. 7. - 8. 11. 2013 Žilina, Slovenská republika
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2013 . - CD-ROM, 54 s.
  ISBN 978-80-89623-04-4
  zborník (príspevkov)
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 5. 19. slovenské geodetické dni[elektronický zdroj] : Zborník referátov.Žilina,SR,3.-4.11.2011
  Kopáčik Alojz (ed.) ; V140  Lipták Imrich (ed.) ; V140
  1.vyd.
  Bratislava : Komora geodetov a kartografov, 2011 . - nestr (CD-ROM)
  ISBN 978-80-969809-8-7
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha