Výsledky vyhľadávania

 1. Monitoring posunov a pretvorení stavebného objektu využitím snímačov na báze optických vlákien
  Goridková Lucia ; 010140  Lipták Imrich ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132248
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza kmitania mostných konštrukcií
  Kapolka Ján ; 010140  Lipták Imrich ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132235
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Určovanie dynamických vlastností mostných konštrukcií pomocou optických snímačov
  Hlavina Michal ; 010140  Lipták Imrich (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109394
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Meranie posunov a pretvorení mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave
  Lipták Imrich ; V140  Kopáčik Alojz (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial polar method priestorová polárna metóda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63033
  diplomová práca
  kniha

  kniha