Výsledky vyhľadávania

 1. Application of system identification on a steel footbridge across the little Danube River
  Fábry Michal ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190 Lipták Imrich ; 010140
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 69-74
  footbridges structural health monitoring dynamic method
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Deformation Monitoring of Danube Bridges in Slovakia by Integrated Measurement System
  Kopáčik Alojz ; 010140  Lipták Imrich Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  FIG Working Week 2017 : . online, [16] s.
  bridge monitoring measuring system tilt measurement robot station GeoMoS accelerometer GNSS receiver time synchronization
  http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/ts02f/TS02F_kopacik_liptak_et_al_8542.pdf
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Automation of point cloud processing to increase the deformation monitoring accuracy
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Lipták Imrich Kyrinovič Peter ; 010140
  Applied Geomatics . Vol. 9, no. 2 (2017), s. 105-113
  terestrické laserové skenovanie mračno bodov automatizované spracovanie údajov ortogonálna regresia určovanie posunov a pretvorení
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Automated point cloud processing to increase the accuracy of deformation monitoring
  Erdélyi Ján ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Lipták Imrich ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  JISDM 2016 : . USB kľúč, [8] s.
  point cloud deformation terrestrial laser scanning
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Vibration analysis of bridges using fiber optic sensors
  Lipták Imrich ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Patassy Gábor
  JISDM 2016 : . USB kľúč, [8] s.
  vibration bridge fiber optic sensor
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. System identification of bridges and modal models
  Fábry Michal ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190 Lipták Imrich ; 010140
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 79-84
  structural health monitoring system identification modal models footbridge
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/372-11-cislo-clanok-16
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Measurement of a Suspension Footbridge in Bratislava
  Fábry Michal ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190 Lipták Imrich ; 010140
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  suspension bridge experimental measurements
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Systematic Error Elimination Using Additive Measurements and Combination of Two Low Cost IMSs
  Kopáčik Alojz ; 010140  Kajánek Pavol ; 010140 Lipták Imrich ; 010140
  IEEE Sensors Journal . Vol. 16, iss. 16 (2016), s. 6239-6248
  dynamic model inertial measurement systems optical rotational-speed sensor (RPM)
  http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7492303
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Software for displacement determination from accelerometer data
  Lipták Imrich ; 010140 
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 10 (2016), online, s. 81-83
  acceleration displacement double integral filter velocity
  http://itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/310-10-cislo-16-clanok
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Diagnostics of aeration tank of wastewater treatment plant using terrestrial laser scanning
  Erdélyi Ján ; 010140  Kyrinovič Peter ; 010140 Lipták Imrich ; 010140 Funtík Tomáš ; 010270
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 2. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 223-230
  terrestrial laser scanning deformation monitoring wastewater treatment plant
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok