Výsledky vyhľadávania

 1. Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
  Magyarová Zuzana ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143034
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
  Paulovičová Patrícia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139347
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Nanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu furfuralu
  Suržinová Veronika ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136404
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Oxidácia celulózy v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
  Budiačová Tímea ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136244
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Katalytická oxidácia polyalkoholov
  Andrušková Veronika ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128432
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Nanoštruktúrované katalyzátory pre reformovanie polyalkoholov
  Addová Michaela ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128431
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Katalytická oxidácia hemicelulózy
  Kučera Ladislav ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128438
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Heterogénne katalyzátory pre oxidáciu furfuralu
  Hreusová Martina ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128436
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Katalytické reformovanie polyalkoholov
  Záchenská Patrícia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120794
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Katalytická oxidácia celulózy
  Huštáková Barbora ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107692
  diplomová práca
  kniha

  kniha