Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia technologického procesu vybranej tepelnej elektrárne z aspektu ochrany životného prostredia
  Žilová Andrea  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  ovzdušie polutanty pollutants
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75584
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv spôsobu zavlažovania poľnohospodárskych pôd na ohrozenie podzemných vôd dusičnanmi = Influence of irrigation method to the groundwater nitrate threat : Diplomová práca
  Procházka Matúš  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  podzemná voda polutanty zavlažovacie technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie polutantov na vybranej skládke odpadov = Monitoring of pollutants on selected dump : Diplomová práca
  Holičková Lucia  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  polutanty skládky odpadov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Štúdium ekotoxicity vybraných organických polutantov = Study of ecotoxicity of selected organic pollutants : Diplomová práca
  Pavlisová Daniela  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  polutanty fenol ekotoxicita bioakumulácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha