Výsledky vyhľadávania

 1. Znalosti 2005. 4. ročník konference : Sborník příspěvků. VŠB - Technická univerzita, Stará Lesná, 9.- 11. Febr. 2005 / Edit. Popelínský, L.; Krátký, M.
  Popelínský Lubomír (ed.)  Krátký Michal (ed.)
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005 . - 419 s
  ISBN 80-248-0755-6
  znalostné systémy znalostné inžinierstvo vyhľadávanie informácií reprezentácia poznatkov expertné systémy AIS automatizované informačné systémy Robototechnológia programovanie Programovanie: logické Sémantický web a ontológie
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT3000
  kniha

  kniha

 2. Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence IC-AI 04, Volume 2 and Proceedings of the International concerence on Machine learning, models, technologies and Applications MLMTA 04 : Las Vegas, USA. 21.- 24. June 2004 / Zost.: Arabnia, Hamid R.
  Arabnia Hamid R (zost.) 
  B.m. : CSREA, 2004 . - 1198 s
  ISBN 1-932415-32-7
  umelá inteligencia počítače programovanie kódovanie
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 3. Modelling and simulation of systems. MOSIS 03 : Proceedings of the 37th spring international conference. Brno, Czech Republic. 28.- 30. April. 2003
  Štefan Jan (zost.) 
  Ostrava : MARQ, 2003 . - 389 s
  ISBN 80-85988-86-0
  modelovanie systémov simulácia systémov automatizované systémy riadenia automatizované informačné systémy ASR AIS programovanie
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Electronic computers and informatics 2002 : Proceedings of the fifth international scientific conference. Košice-Herľany, Slovakia. 10.- 11. Oct. 2002 / Zost. Jelšina, M. a kol.
  Jelšina Milan (zost.)  Hudák Štefan (zost.) Kollár Ján (zost.)
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002 . - 358 s
  ISBN 80-7099-879-2
  počítačové systémy počítačová grafika programovanie modelovanie dátabázové systémy
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. Information systems modelling. ISM 2002 : 5th Spring international conference. Proceedings. Rožnov pod Radhoštem, Czech Republic. 22.- 24. April 2002
  Hanáček Petr (zost.) 
  Ostrava : MARQ, 2002 . - 259 s
  ISBN 80-85988-70-4
  modelovanie systémov simulácia systémov automatizované riadiace systémy ASR AIS automatizované informačné systémy programovanie
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Modelling and simulation of systems. MOSIS 02. Vol. 1 : Proceedings of the 36th spring international conference. Rožnov pod Radhoštem, Czech Republic. 22.- 24. April. 2002
  Štefan Jan (zost.) 
  Ostrava : MARQ, 2002 . - 336 s
  ISBN 80-85988-71-2
  modelovanie systémov simulácia systémov automatizované systémy riadenia automatizované informačné systémy ASR AIS programovanie
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Modelling and simulation of systems. MOSIS 02. Vol. 2 : Proceedings of the 36th spring international conference. Rožnov pod Radhoštem, Czech Republic. 22.- 24. April. 2002
  Štefan Jan (zost.) 
  Ostrava : MARQ, 2002 . - 83 s
  ISBN 80-85988-72-0
  modelovanie systémov simulácia systémov automatizované systémy riadenia automatizované informačné systémy ASR AIS programovanie
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Information systems modelling. ISM 2002 : International conference. Proceedings. Ostrava, Czech Republic. 22.- 24. April 2002
  Ostrava : MARQ, 2002
  ISBN 80-85988-70-4
  modelovanie systémov simulácia systémov automatizované riadiace systémy ASR AIS automatizované informačné systémy programovanie
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 9. Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface : 9th European PVM/MPI users' grup meeting : Konf. Linz, Austria. 29.9.- 2.10. 2002
  Berlin : Springer Verlag, 2002
  PVM MPI paralelné počítače paralelné počítačové systémy výkonnosť počítačov programovanie
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 10. SOFSEM 2002. Theory and practice of informatics : 29th conference. Milovy, Czech Republic. 22.- 29. Nov. 2002 / Zost.: Grosky, W.I., Plášil, F.
  Grosky William I. (zost.)  Plášil František (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2002 . - 287 s
  ISBN 3-540-00145-X
  softvérové inžinierstvo počítačové systémy programovanie
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0110
  kniha

  kniha