Výsledky vyhľadávania

 1. A Contribution to comprehension model and presentation of Z specifications : Diz.práca:Obh. 29.4.1999
  Mikušiak Luboš  Vojtek Vladimír (škol.) ; E220
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
  FEI ; . - 94 s
  programovanie formálne metódy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI2000
  kniha

  kniha

 2. Explicitná reprezentácia programátorských znalostí a ich použitie pri návrhu programu : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 03.07.1996 / [aut.] Rozinajová,Viera, Ing.; Škol. Návrat,Pavol
  Rozinajová Viera ; I200  Návrat Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 121 s Autoref.1996, 17 s
  programovanie programovacie metódy automatizácia programovania
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k podpore tvorby programov na báze znalostí : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 23.06.1994 / [aut.] Frič,Pavol, Ing.; Škol. Molnár,Ňudovít
  Frič Pavol  Molnár Ľudovít (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 158 s
  automatizácia programovania softvérové inžinierstvo umelá inteligencia znalostné systémy KEX/L programovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Tvorba programov na báze znalostí : Dokt.diz.práca : V.odb. 26-17-9 / [aut.] Molnár,Ľudovít, Doc.RNDr.CSc
  Molnár Ľudovít ; I200 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 163 s
  programovanie jazyk lisp
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Automatická syntéza programov a metodológia programovania : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 08.12.1983 / [aut.] Návrat,Pavol, Ing.; Škol. Molnár,Ľudovít
  Návrat Pavol ; I200  Molnár Ľudovít (škol.) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 115 s : príl + Autoref.1983, 23 s
  technická kybernetika programovanie automatizácia programovania
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI2000
  kniha

  kniha

 6. COMENIUS. Návrh programového zabezpečenia výučby pomocou počítača na mikropočítači SM 50/40 : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 23.01.1985 / [aut.] Sepp,Ján, Ing
  Sepp Ján 
  Žilina : Výsk.ústav výpoč.techniky, 1982 . - 124 s : príl
  technická kybernetika automatizácia riadenia programovanie COMEN programové systémy počítačová podpora vyučovania
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha