Výsledky vyhľadávania

 1. ZNALOSTI : Sborník posterů. / Edit. Popelínský, L.; Krátký, M.
  Popelínský Lubomír (ed.)  Krátký Michal (ed.)
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005 . - 144 s
  znalostné systémy znalostné inžinierstvo vyhľadávanie informácií reprezentácia poznatkov expertné systémy AIS automatizované informačné systémy Robototechnológia programovanie Programovanie: logické Sémantický web a ontológie
  zborník
  časopis

  časopis