Výsledky vyhľadávania

 1. Prevádzkový informačný systém
  Bučkuliaková Alžbeta ; E  Gallo Ondrej (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 29 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88567
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Internetové rozhranie pre vizualizáciu dát z meracieho systému
  Polcer Patrik ; E  Záluský Roman (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 32 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics graphs databases stress web application merací prístroj databázy stres
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78061
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh a tvorba portálu Podnikateľské zručnosti
  Ondruška Tomáš ; M  Urbaníková Marta (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 51s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry web application
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102833
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie IKT pre potreby manažmentu kardiologických pacientov
  Hesko Ján ; E  Lehocki Fedor (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 26 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application telemedicína sebakontrola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88616
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh a implementácia informačného systému na správu zľavových ponúk
  Vodička Milan ; M  Juhásová Bohuslava (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry web application information system informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79340
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Telemedicína v oftalmológii
  Breuer Tomáš ; E  Lehocki Fedor (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 44 s 3 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web application Java Java telemedicína MySQL Java Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65642
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
  Štrbáková Veronika ; I200  Barla Michal (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 40 s príl.
  informatika Informatics web application poruchy reči
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77772
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh a realizácia modulárneho systému pre integráciu akademických IS
  Peťovský Tomáš ; E  Marček Stanislav (škol.) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 46 s CD-ROOM
  Applied Informatics web application modular system information system modulárny systém informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65548
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Databázový registračný systém
  Lisý Samuel ; E  Balogh Richard (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 46 s
  Applied Informatics web application database database system bezpečnosť databázový systém databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57129
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Databáza výrobcov biomasy na Slovensku
  Pindeš Peter ; E  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 48 s CD-ROOM
  Applied Informatics web application database biomass databáza biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69456
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha