Výsledky vyhľadávania

 1. Slovenské dejiny v dejinách Európy : Vybrané kapitoly / aut. Dušan Kováč, Juraj Benko, Peter Bystrický ; lso. Ľubor Hallon
  Kováč Dušan  Hallon Ľubor (lso) Benko Juraj Bystrický Peter
  1. vydanie
  Bratislava : Historický ústav SAV, VEDA, 2015 . - 456 s.
  ISBN 978-80-224-1448-7
  dejiny Slovensko Európa história ekonómia totalita národ viera
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1001
  kniha

  kniha

 2. Ekonómia dobra a zla : po stopách ľudských otázok od Gilgameša po finnčnú krízu / aut. Tomáš Sedláček
  Sedláček Tomáš 
  1. slov. vyd.
  Praha 65. pole 2013 . - 370 s.
  ISBN 978-80-87506-25-7
  ekonómia dejiny civilizácie dejiny ekonomických teórií
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  Ekonómia dobra a zla

  kniha

 3. Ekonómia a životné prostredie
  Romančíková Eva 
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 224 s
  ISBN 978-80-8078-426-3
  ekonómia životné prostredie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Ekonómia a životné prostredie

  kniha

 4. Ekonómia v novej ekonomike
  Lisý Ján 
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - 622 s
  ISBN 80-8078-063-3
  ekonómia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Dejiny ekonomických teórií
  Lisý Ján (xxx) 
  3. preprac. a dopl. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 386 s
  ISBN 80-89047-60-2
  ekonómia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  kniha

  kniha

 6. Ekonomie
  Frank Robert H  Bernanke Ben S.
  1. vyd.
  Praha : Grada, 2002 . - 803 s
  ISBN 80-247-0471-4
  ekonómia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Ekonómia : Všeobecná ekonomická teória
  Lisý Ján 
  4. preprac. a dopl. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2002 . - 507 s
  ISBN 80-89047-35-1
  ekonómia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  SVF0001
  kniha

  kniha

 8. Ekonómia
  Samuelson Paul A  Nordhaus William D
  16.vyd
  Bratislava : Elita, 2000 . - 820 s
  ISBN 80-8044-059-X
  ekonómia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  SJF1101
  MTF1100
  R0002
  kniha

  kniha

 9. Zásady ekonomie
  Mankiw Gregory N. 
  1.
  Praha : Grada Publishing, 1999 . - 763 s
  ISBN 80-7169-891-1
  ekonómia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Zásady ekonomie

  kniha

 10. Modely rozhodování v ekonomii a managementu / [aut.]Paul Milgrom, John Roberts; Z amer. Zdeněk Šlehofr
  Milgrom Paul  Roberts John Šlehofr Zdeněk (prekl.)
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1997 . - 822 s
  ISBN 80-7169-411-8
  ekonómia modely rozhodovania Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha