Výsledky vyhľadávania

 1. Monitorovanie kvality povrchovej vody vo vodnom toku Morava : Bakalárska práca
  Kunšteková Lucia  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  quality water flow surface water kvalita odber vzoriek vodný tok monitorovanie analýza vody povrchová voda bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71551
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Znečisťovanie povrchových vôd Slovenska
  Šimko Martin ; V290  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76336
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie kvality povrchovej vody vo vodnej nádrži Suchá = Monitoring of surface waters quality in the water reservoir Suchá : Bakalárska práca
  Guoth Alexander  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 74 s Prílohy + 1 CD-ROM
  povrchová voda monitorovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Monitorovanie kvality povrchovej vody v toku Parná = Monitoring of surface waters qaulity in the river Parná : Bakalárska práca
  Chvostiková Jana  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 66 s Prílohy + 1 CD-ROM
  povrchová voda kvalita vody analýza vody monitorovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Monitoring kvality vybraného vodného toku = The monitoring quality of the choices water-course : Bakalárska práca
  Priecel Jozef  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 40 s Prílohy + 1 CD-ROM
  povrchová voda kvalitatívny ukazovateľ odber vzoriek
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Využitie spektrofotometrických metód v analýze povrchových vôd = Exploitation spectrophotometric method in analysis of land waters : Bakalárska práca
  Bartošová Alica ; M5000  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 51 s 1 CD-ROM
  povrchová voda spektrofotometria kalibračné krivky
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha