Výsledky vyhľadávania

 1. Monitoring kvality povrchových vôd v mikropovodí dolného Váhu
  Szarka Róbert ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 109s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety surface water monitoring monitoring monitoring monitoring vzorkovanie dolný Váh povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98642
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Monitoring kvality povrchových vôd vo vybranej lokalite
  Klenkovič Rudolf  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety surface water povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90191
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchových vôd
  Čurila Martin  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 68 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety monitoring monitoring surface water monitorovanie povrchová voda analýza vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79771
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchových vôd
  Hanusková Miriama  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 68 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety surface water monitoring monitoring povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79904
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie kvality povrchovej vody vo vybranej lokalite : Diplomová práca
  Priecel Jozef  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 63
  povrchová voda integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75529
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Parná v obci Horné Orešany
  Štibraná Lenka  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  povrchová voda monitoring monitoring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75531
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Hodnotenie kvality povrchových vôd v okrese Skalica
  Gergelová Dana  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  quality povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75543
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Váhu v meste Hlohovec = Analysis of selected parameters of pollution of water flow in the Váh Hlohovec : Diplomová práca
  Hollá Stanislava  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  povrchová voda
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vplyv kvality povrchovej vody na štruktúru ichtyofauny vo vybranej časti melioračnej siete Žitného ostrova = Influence of surface water quality on ichtyofauna structure in several parts of amelioration network in the Žitný ostrov : Diplomová práca
  Horváth Viktor  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  povrchová voda
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Monitorovanie kvality vody vo vybranom toku = Quality water monitoring in selected river : Diplomová práca
  Franz Robert  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 101 s 1 CD-ROM
  povrchová voda
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha