Výsledky vyhľadávania

 1. Poloprevádzkové skúsenosti z membránovej filtrácie v ÚV Rozgrund
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Šimko Viliam Kapusta Ondrej
  Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia : . Roč. 17, č. 4 (2019), s. 8-11
  úprava pitnej vody ultrafiltrácia povrchová voda
  https://voc.sk/wp-content/uploads/PVK_04_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Úprava vody a jej budúcnosť v podmienkach Slovenska
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Šimko Viliam Kapusta Ondrej ; 010280
  Voda Zlín 2018 : . S. 13-18
  pitná voda úprava vody povrchová voda podzemná voda
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Determination of the Effect of Water Depth and Flow Velocity on the Quality of an In-Stream Habitat in Terms of Climate Change
  Macura Viliam ; V160  Štefunková Zuzana ; V170 Škrinár Andrej ; V160
  Advances in Meteorology . Vol. 2016, (2016), [17] s.
  povrchová voda klimatické zmeny klimatické scenáre akvatický habitat habitat suitability curves
  http://www.hindawi.com/journals/amete/2016/4560378/
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Modernizácia úpravní povrchových vôd Klenovec a Málinec
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Buchlovičová Jana Pelikán Pavol
  Pitná voda 2016. Pitná voda z údolních nádrží : . S. 211-216
  modernizácia povrchová voda úprava pitnej vody
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Váhu v meste Hlohovec / aut. Marek Lipovský, Maroš Soldán
  Lipovský Marek ; M5000  Soldán Maroš ; M5000
  Voda bohatstvo nášho kraja : . S. 90-99
  povrchová voda kontaminácia monitoring
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Monitoring and protection of surface water quality in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Galík Matúš ; V280
  Zaopatrzenie w wode, jakość i ochrona wód : . S. 297-310
  kvalita vody ochrana vôd povrchová voda surface water water protection water quality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Selected drugs in the water and the ways of their removal
  Kunštek Michal ; V280  Mackuľak Tomáš ; C6290 Ilavský Ján ; V280 Bodík Igor ; C6290
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.CD-ROM, s.101-105
  drugs liečivá povrchová voda surface water
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Liečivá vo vodách a možnosti ich odstraňovania
  Kunštek Michal ; V280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.831-835
  drugs liečivá odstraňovanie liečiv povrchová voda removal of drugs surface water
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Poruchy vybraných inžinierskych konštrukcií v dôsledku negatívneho pôsobenia vody
  Slávik Ivan ; V150  Masarovičová Mária ; V150
  Inžinierske stavby . Roč.61, č.4 (2013), s.18-21
  dam body groundwater hrádzové teleso interakcia klincovaný svah nailing slope podzemná voda povrchová voda retenčná nádrž retention tanks soil-structure interaction surface water
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok