Výsledky vyhľadávania

 1. Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna : zverejnená patentová prihláška č. 66-2017/ patentový spis 288759 aut. Juraj Kabát, Štefan Gužela, Peter Peciar, Peter Kotora, Oliver Macho
  Kabát Juraj ; 020040  Gužela Štefan ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 7 s.
  rektifikácia etáž distillation
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna : úžitkový vzor č. 8083 / aut. Juraj Kabát, Štefan Gužela, Peter Peciar, Peter Kotora, Oliver Macho
  Kabát Juraj ; 020040  Gužela Štefan ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 . - 7 s.
  rektifikácia etáž distillation
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha