Výsledky vyhľadávania

 1. Shear resistance of steel and GFRP reinforced beams
  Lániová Dagmar  Borzovič Viktor ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 173-178
  shear resistance GFRP concrete beam šmyková odolnosť betónový nosník
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analysis of the 3D State of Stress of a Concrete Beam
  Jendželovský Norbert ; V250 
  Advanced Materials Research : . Vol. 969, (2014), s. 45-50
  betónový stĺp concrete beam FEM MKP napätosť mechanická stress state
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analýza priestorovej napätosti betónového stĺpa
  Jendželovský Norbert ; V250 
  Structural and Physical Aspects of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] s.
  betónové stĺpy concrete beam FEM MKP napätia stress analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Determination of Bridge Structure Deformation Using TLS
  Erdélyi Ján ; V140 
  Reports on Geodesy . No. 1 (90) (2011), s.115-121
  betónový nosník bridge structure concrete beam deformation mostný objekt posun terestrický laserový skener terrestrial laser scanner
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Exploitation of TLS at Deformation Monitoring of Bridge Structure
  Erdélyi Ján ; V140 
  INGEO 2011 : . s.65-70
  betónový nosník bridge structure concrete beam deformation mostný objekt point cloud processing pretvorenie spracovanie mračna bodov terestrický laserový skener terrestrial laser scanner
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Structural analysis of beams by new Model Code
  Fillo Ľudovít ; V110 
  Concrete engineering for excelence and efficiency.Volume 1 : . s.103-107
  analýza nosných prvkov betónové nosníky concrete beam plasticita plasticity redistribúcia redistribution structural analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Určovanie posunov mostného objektu pomocou TLS
  Erdélyi Ján ; V140 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  bridge structure concrete beam deformation mostný objekt terestrický laserový skener terrestrial laser scanner železobetónový nosník deformácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok