Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440 : dizertačná práca
  Grgač Dušan ; M1000  Čaplovič Ľubomír (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 671 . - 83s CD + autoreferát
  Materials Engineering electron microscopy zvarový kov elektrónová mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75638
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Štruktúrna analýza nanoobjektov metódami elektrónovej mikroskopie : dát. obhaj. 4.5.2012, č. ved. odb. 26-13-09
  Križanová Zuzana ; E030  Vávra Ivo (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 89 s
  Microelectronics structural analysis štruktúrna analýza elektrónová mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64297
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie radiačnej degradácie ocelí tlakových nádob reaktorov metódami elektrónovej mikroskopie : Doktorandská dizertačná práca
  Baľák Juraj  Kupča Ľudovít (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2004
  MTF ; . - 107 s autoreferát
  radiačná degradácia elektrónová mikroskopia
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vyšetrovanie polovodičových heteroštruktúr metódou EBIC a integrálnou katódoluminiscenciou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-09 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Šatka,Alexander, Ing.; Škol. Hábovčík,Peter
  Šatka Alexander ; E030  Hábovčík Peter (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 139 s Autoref.1995, 18 s
  elektronika a vákuová technika fyzika polovodičov polovodičové heteroštruktúry elektrónová mikroskopia EBIC EBIV TREBIC fotodiódy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha