Výsledky vyhľadávania

 1. Deformation Monitoring of Danube Bridges in Slovakia by Integrated Measurement System
  Kopáčik Alojz ; 010140  Lipták Imrich Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  FIG Working Week 2017 : . online, [16] s.
  bridge monitoring measuring system tilt measurement robot station GeoMoS accelerometer GNSS receiver time synchronization
  http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/ts02f/TS02F_kopacik_liptak_et_al_8542.pdf
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Automatizovaný merací systém na kontinuálny monitoring mostov
  Kyrinovič Peter ; V140  Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 57 (99), č.12 (2011), s.285-294
  accelerometer automatizovaná meracia stanica časová synchronizácia GNSS prijímač GNSS receiver meranie náklonu robot station snímač zrýchlenia tilt measurement time synchronization
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Automated Monitoring of the Danube Bridge Apollo in Bratislava
  Kopáčik Alojz ; V140  Kyrinovič Peter ; V140 Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140
  FIG Working Week 2011 : . s.nestr.
  accelerometer bridge monitoring časová synchronizácia GeoMos GeoMos GNSS prijímač GNSS receiver measuring system merací systém meranie náklonu monitoring mosta snímač zrýchlenia tilt measurement time synchronization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok