Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie skúšok poloprevádzkových zariadení pri použití flotácie, lamelovej usadzovacej nádrže a mikrofiltrácie na ÚV Klenovec a ÚV Málinec
  Barloková Danka ; V280  Ilavský Ján ; V280 Buchlovičová Jana
  Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody : . S. 57-68
  drinking water flotácia flotation lamella settling tank lamelová usadzovacia nádrž microfiltration mikrofiltrácia pilot plant equipment pilot tests pitná voda poloprevádzkové skúšky poloprevádzkové zariadenia úpravne vody water treatment plants
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok